Akadémia Tibetských Náuk

Nachádzate sa tu

Sme spokojní s naším životom? Túto otázku si často položíme až vtedy, keď sa ocitneme v nedobrej životnej situácii. Bežnou súčasťou nášho života sa stal stres a vnútorný nepokoj. Spôsobuje nám nepríjemné pocity, môže dokonca viesť k závažným ochoreniam, zbaviť sa ho však nedokážeme. Potrebujeme vysvetlenie, návod ako postupovať, aby sme dokázali odolať stresu a cítili si sa pevne a sebavedomo aj v najnáročnejších chvíľach. Potrebujeme zažiť silnú prítomnosť lásky a súcitu v sebe samom, aby sme sa mohli vnútorne uzdraviť. To, čo dnes hovoria poprední kvantoví fyzici čo neurobiológovia, zažívali veľkí tibetskí majstri už pred stáročiami. Oni a ich nasledovníci nám zanechali systém náuk, ktoré ak si osvojíme, nebudeme viac pociťovať stavu úzkosti a nepokoja. Naopak, práve pomocou nich máme možnosť vykročiť k spokojnej a radostnej budúcnosti. Cieľom Akadémie tibetských náuk je šíriť tieto učenia medzi všetkých záujemcov tak, aby boli na úžitok čo najväčšiemu počtu ľudí. Lebo čím viac bude pokojných, spokojných a vnútorne silných jednotlivcov, tým zdravšia bude spoločnosť ako celok.

Náplň ročného štúdia Akadémie tibetských náuk:

1. – 2. Pokojná myseľ

Predstavte si, že Vás v škole či v práci čaká zajtra rozhodujúca skúška. Len čo na ňu pomyslíte, rozklepú sa vám nohy, rozbúši srdce a zovrie vám žalúdok. Rýchlo upriamite myseľ na niečo iné, no podvedome stále cítite stres. Dá sa stým vôbec niečo robiť? Určite áno. Aj v  najťažších životných situáciách môžeme ostať pokojní a sebavedomí – ak máme správne nastavenú myseľ. V tejto súvislosti sa čoraz častejšie stretávame s pojmom meditácia. Ak ho vložíme do vyhľadávača, nájdeme obrovské množstvo informácií o jej blahodarných následkoch nielen na duševný stav jednotlivca, ale aj na jeho fyzické telo. Nejde o nič nadprirodzené, naučiť sa meditácii môže každý. A každý môže pochopiteľne zažívať pozitívne následky upokojenej mysle a z nej vyplývajúce pocity radosti, spokojnosti, zdravého sebavedomia a vnútornej pohody. Ako sa naučiť upokojiť svoju myseľ, ako ju cielene ju trénovať, aby postupne prestala podliehať emocionálnym výkyvom, naučíme sa počas prvého víkendu v rámci Akadémie tibetských náuk.

3. – 4. Návrat k zmyslovej realite - učenie o skutočnom stave mysle moderného človeka

Ak večer nevieme zaspať kvôli nadmernému premýšľaniu, ak sa do riešenia úloh púšťame s obavami, ak sa často cítime nepokojní a nespokojní, potom svoj život prežívame viac hlavou ako srdcom. Znepokojivé myšlienky v našich hlavách uháňajú závratným tempom, strhávajú celú našu pozornosť a my nie sme schopní im čeliť. Topiacemu pomôžeme len tak, že mu poskytneme niečo, čoho sa chytí. Moderný človek, topiaci sa v oceáne myšlienok, si však často vôbec nedokáže všimnúť záchranné koleso, ktoré je pri ňom v každej chvíli. Ak sa naučíme sústrediť na náš dych, ak dokážeme upriamiť pozornosť viac na naše telo ako na naše myšlienky, dostaví sa pocit obrovskej úľavy. Ak konečne prepojíme našu myseľ a naše telo v jedno, dostavia sa pocity radosti, harmónie a spokojnosti. Ako sa konečne v živote nadýchnuť a dovoliť radosti, aby vstúpila do nášho života? Naučíme sa počas druhého seminára.

5. – 6. Lodžong – výcvik mysle

Špičkoví športovci venujú väčšinu času fyzickému tréningu. Úspechu vo svojich disciplínach podriadia úplne všetko vo svojom živote – bokom idú záľuby, priatelia, dokonca škola. Už je to raz tak. Čokoľvek chceme v živote dosiahnuť, musíme pre to vytvoriť správne predpoklady. Ak chceme mať peknú postavu, nezaobíde sa to bez cvičenia a patričného spôsobu stravovania. Ak chceme byť v živote šťastní, potrebujeme tento stav mysle cieľavedome a správnym spôsobom trénovať. Znamená to lepšie spoznať našu myseľ a osvojiť si techniky, ktorými ju vieme nasmerovať k radostnejšiemu prežívaniu skutočnosti. Postupne sa s nimi zoznámime, vyskúšame ich hneď niekoľko, aby sme našli takú, ktorá nám bude vyhovovať najviac. S ňou môžeme potom pracovať ďalej a všímať si, ako do nášho života postupne preniká pokoj, radosť a spokojnosť.

7. Cesta meditácie – dvojdňové meditačné odlúčenie

Bežný život berieme ako kolobeh povinností – mechanicky prechádzame od jednej k druhej prakticky bez možnosti zastaviť sa. Najskôr sa snažíme uspieť v škole, neskôr v živote. Získavame stále nové vedomosti, zarábame peniaze, staráme sa o deti. Všetko robíme najlepšie ako vieme, a predsa pocit vnútorného uspokojenia neprichádza. Naša spoločnosť je plná úspešných, no vnútorne nešťastných ľudí. Veľmi málo ľudí totiž cielene rozvíja kvality ako láska či súcit, vnútorná múdrosť a zdravé sebavedomie – nevieme ako na to. Jedným z prostriedkov je odchod do kratšieho či dlhšieho meditačného odlúčenia. Práve v ňom sa jednotlivec venuje výhradne práci na sebe, spája sa so svojimi pozitívnymi kvalitami, následkom čoho v ňom vyvstávajú pocity radosti a vnútornej spokojnosti. Následne, po príchode do bežného života, môže ich odovzdávať aj svojmu okoliu. Je to ako s obdarúvaním. Ak nič nemám, len ťažko viem niekoho potešiť darčekom. Ak však mám mnoho, môžem rozdávať priehrštiami.

8. Bhavačakra – základné učenie o kolobehu života

Azda každý z nás pozná životné situácie, kedy sa ocitáme „v jednom kole“. Pokúšame sa niečo vyriešiť,  no nech robíme čokoľvek, len sa viac a viac zamotávame. Prichádza strata energie, únava, podráždenosť. Prejavy frustrácie a hnevu smerom dovnútra alebo voči iným sú ďalšími sprievodnými javmi uviaznutia. A tak navštívime psychológa. Môže nám však pomôcť? Iste, ak nám predostrie iný – zdravší – pohľad na situáciu, v ktorej sme sa ocitli a ak si ho my sami dokážeme osvojiť. Akadémia tibetských náuk vychádza z princípov východnej psychológie, ktorá nám vie presne vysvetliť, prečo v živote opakujeme tie isté chyby a ako sa z tohto kolobehu vymaniť. Ak si osvojíme ponúknuté návody a budeme podľa nich postupovať, nielenže sa budeme cítiť mentálne zdravší a odolnejší, postupne sa môžeme úplne vyliečiť z nezdravých postojov a z nich vyplývajúceho utrpenia. Začneme sa cítiť lepšie, nebudeme viac musieť vyhľadávať psychológa, lebo my sami sa staneme psychológom pre seba, aj pre iných. Otvoria sa nám nepredstaviteľné možnosti uzdravenia svojho vnútra.

9. Štyri pripomenutia – učenie o dôležitosti duchovného vývoja

Aby sme dokázali vyraziť na duchovnú cestu a neustále na nej napredovať, potrebujeme „natankovať správne palivo“. Myseľ, zhrýzaná neustálym trápením, hnevom alebo nepokojom, nás povedie len hlbšie a hlbšie do problémov. Ak ju však dokážeme upriamiť na myšlienky podporujúce pocity väčšej otvorenosti, láskavosti a dobrosrdečnosti, môžeme sa na ceste k šťastnému životu dostať veľmi ďaleko. Štyri pripomenutia sú štyrmi mimoriadne silnými myšlienkami pochádzajúcimi z východnej tradície. Čím častejšie sa nimi budeme zaoberať, tým viac nás poženú vpred k posilňovaniu našich pozitívnych vlastností a odstraňovaniu tých negatívnych. Konečne v nás bude môcť vzrásť pocit radosti a vnútornej harmónie a my budeme mať možnosť pomôcť k šťastnejšiemu životu aj svojmu okoliu.

10. Meditácia milujúcej láskavosti – meditačný seminár

Čo je skutočná láska? Ako nám pomáha na ceste duchovného vývoja? Odpovede nám poskytne ucelený meditačný systém milujúcej láskavosti. Ak si ho osvojíme, dostaneme sa hlbšie do vlastných vnútorných jemných energií a dokážeme sa meniť zvnútra. Samozrejme k lepšiemu. Láska je prirodzená pre každého z nás – zažívame ju v rodine, v partnerskom vzťahu, cítime ju pri pohladení dieťaťa či zvieracieho miláčika. V hrudi príjemný hrejivý pocit, ktorý dokáže uzdraviť vzťahy a dokonca aj fyzické telo, my sa odrazu cítime šťastní. Ak sa s ním dokážeme spojiť a ostať s ním v kontakte natrvalo, nikdy viac už nebudeme zažívať zlú náladu. Aj preto každý z nás prirodzene túži po láske. Akýmsi omylom ju však hľadáme vonku (v partnerovi, v deťoch, dokonca v hmotných veciach), neuvedomujúc si, že je našou prirodzenou súčasťou. Ako sa k nej dostať bližšie, ako s ňou pracovať, aby sme mohli uzdraviť seba a pomáhať iným, naučíme sa na seminári venovanom meditácii milujúcej láskavosti.

11. Tonglen – meditačný seminár

Prečo nám dojatím zvlhnú oči, keď záchranári vynesú spod trosiek spadnutej budovy malé dieťa? Pretože láska k iným, schopnosť urobiť všetko, aby sme ich urobili šťastnými – aby sme im pomohli – je v každom z nás. Čím viac ju šírime, tým lepšie sa sami cítime, tým zmysluplnejší život prežívame. Jej prostredníctvom prehlbujeme naše spojenie s okolím, z ochoty pomôcť sa postupne stáva schopnosť pomôcť. Tonglenová meditácia je založená presne na tomto princípe. V Tibete je praktizovaná už tisíc rokov, obľubuje ju dokonca jeden z najväčších súčasných duchovných vodcov, J. S. Dalajláma. Ak sa v nej budeme cvičiť, postupne v nás vzrastie jemnosť a všímavosť voči sebe i svojmu okoliu, zároveň však aj nesmierna vnútorná sila a odhodlanie pomáhať.

12. Bódhičitta – učenie o nerozlišujúcom súcite

Pristupujeme ku všetkému živému s rovnakým postojom, alebo delíme ľudí na blízkych a vzdialených? Podľa toho budeme v živote šťastnejší alebo menej šťastní. Ak sú partneri „jedno telo a jedna duša“, prežívajú spolu úžasný vzťah. Cítia sa naplnení a k spokojnosti toho príliš veľa nepotrebujú. Akonáhle začnú strácať záujem jeden o druhého, vzdialia sa a prichádzajú problémy. Ide o univerzálny princíp – čím viac sme otvorení voči iným, čím viac rešpektujeme ich názory a ich prítomnosť, tým menej máme pocit, že nás ktokoľvek z nich ohrozuje. S otvorenosťou voči iným rastie naša vnútorná spokojnosť. Jednoducho povedané, čím väčší je náš súcit, tým pokojnejší a naplnenejší život prežívame. Ako ho však rozvinúť voči šéfovi, ktorý sa k nám v práci nespráva práve najlepšie? Ako byť šťastný aj v dobe, ktorá akoby nadŕžala tvrdému jednaniu a sebeckému uvažovaniu? Dozvieme sa na ďalšom seminári v rámci Akadémie tibetských náuk.

13. Púť po svätých miestach Nepálu

Pre všetkých záujemcov, ktorí ukončia ročné štúdium Akadémie tibetských náuk, je pripravená púť po svätých miestach Nepálu. Počas trojtýždňovej cesty navštívime viaceré posvätné miesta spojené so životom veľkých majstrov minulosti, vrátane samotného Buddhu je jeho nasledovníkov (napríklad Boudhanath stúpa, Swayambhunath stúpu, rodisko Buddhu v Lumbini, Namo Buddha, Parphing a podobne). Všetkým sa napokon podarilo uskutočniť dokonalé šťastie a stali sa osvietenými. Pochopiteľne nepôjde o obyčajnú turistickú cestu, krásy Nepálu budeme mať možnosť zažiť úplne iným, hlbším spôsobom pod duchovným vedením skúsených učiteľov: prvého slovenského lámu Tibora Geljena a jeho manželky Daršan, ktorí sa desiatky rokov venujú meditačnej praxi a práve v Nepále strávili dlhú dobu.

Obeta za učenie je 230 eur na polroka (6 víkendov).

Pre viac informácií píšte na: darshan@jonang.sk
www.tibetpark.sk

FB: Tibetský park mieru a harmónie