Meditačné centrum

Meditačné centrum Džonang Taši Čö Ling (JTCL - z anglického prepisu Jonang Tashi Choe Ling) vzniklo za účelom vzdelávania sa v buddhistickej filozofii, psychológii a meditačnej praxi. Hlavným učiteľom je J.E. Khensur Čökji Nangwa Rinpoče, vadžra majster z tibetskej línie Džonang. Všetky dôležité a podstatné veci týkajúce sa centra JTCL sú konzultované s Khensur Rinpočem. V meditačnom centre JTCL sú organizované pravidelné meditačné ústrania a učenia.

 

Meditačné ústrania

Obvykle trvajú dva až  tri dni a sú vedené rezidentným lámom Nawang Phuntsokom, alebo jeho manželkou Daršan. Počas meditačného ústrania sú praktikované meditácie a rituály zamerané na spoznanie pravej povahy mysle a javov, nahromadenia pozitívnej energie zásluh, odbúrania negatívnych vlastností a posilnenia kvalít láskyplného súcítenia, múdrosti a vnútornej sily, ochrany.

 

Učenia buddhistickej filozofie a psychológie

Štúdium buddhistickej filozofie a psychológie vedie majsterka systému Jednota v Dvojitosti Lene Handberg. Počas pravidelných stretnutí, 1-2 x ročne, sa študujú učenia starých indických majstrov ako Asanga, Dignaga alebo Dharmakirti, podľa vysvetlení a inštrukcií Tarab Tulku Rinpočeho a taktiež ďalšie náuky, ktoré nám tu Rinpoče zanechal. Poverení jednotlivci vedú počas roka pravidelne každý týždeň diskusné skupiny.