Vzácne relikvie, ringsely v našej svätyni

Pred 2500 rokmi, keď historický Buddha Šákjamuni opustil svoje fyzické telo, po  spopolnení našli jeho žiaci v pozostatkoch veľké množstvo perlám podobné guľôčky mnohých farieb. Bolo ich také veľké množstvo, že vedeli naplniť osem veľkých váz. Tento nepredstaviteľne cenný klenot rozdelili medzi osem kráľov Indie, ktorí postavili na počesť relikvií osem stúp, ktoré tieto uchovávali. Časom sa perly zázračným spôsobom začali rozmnožovať a tak sa mohli dostať do mnohých ďalších krajín.

Po spopoľnení mnohých buddhistických majstrov, ktorí dosiahli duchovnú dokonalosť, zrealizovali láskyplné súcítenie a múdrosť, zostali perlám podobné relikvie. Tento zvláštny jav pretrváva aj v dnešných dňoch. Z vedeckého pohľadu nemáme vysvetlenie na vznik a občasné rozmnožovanie týchto vzácnych perál. Z buddhistického pohľadu vznikli perlovité relikvie (tib.ringsel) z láskyplného súcítenia majstra ku všetkým cítiacim bytostiam.

Tieto relikvie sú esenciálnym zhmotnením láskyplnosti, súcitenia a múdrosti, ktoré fyzicky pretrvávajú aj po odchode majstra z tohto sveta. Zároveň nám ringsely pripomínajú našu základnú láskyplnosť a dobrotu, ktorú môžeme pocítiť aj v každodennom živote. Ringsely sú všade vo svete uchovávané v stúpach, kláštoroch a svätyniach, a sú len zriedkakedy prístupné verejnosti. V meditačnom centre Džonang Taši Čö Ling sú od roku 2006 tieto vzácne relikvie tiež.

 

Relikvia Tarab Tulku Rinpočeho (1934-2004)

Tsa-tsa, odliatok z popola pozostatkov Tarab Rinpočeho, v ktorom boli rozdrvené ringsely.

 

Relikvie lámu Jönten Zangpa (1928 – 2002)

Ringsely a tsa-tsa, odliatok z popola pozostatkov lámu Jönten Zangpa, do ktorého bolo rozdrvených 100 ringselov. Láma Jönten Zangpo bol hlavným lámom línie Džonang a hlavným lámom nášho učiteľa Khensur Rinpočheho.

 

Vlasy Khenpo Lodro Drakpa  (1920 – 1975)

Khenpo Lodro Drakpa bol významným moderným majstrom línie Džonang z minulého

storočia. Bol hlavným učiteľom lámu Jönten Zangpa.

     
     

 

Ringsel Khenpo Džigme Phuntsoka  (1933 – 2004)

Khenpo Džigme Phuntsok bol inkarnáciou významného masjtra, jedného z blízkych žiakov majstra Padmasambhavu (8.stor), a jedným  z hlavných lámov línie Ňingma.

 

Ringsel buddhu Šákjamuniho (asi 563 – 483 p.n.l.)

Buddha Šákjamuni je štvrtým buddhom našej doby. Po jeho odchode z tohto sveta boli nájdené v jeho popole mnohofarebné perlovité guľôčky rozličných veľkostí, prvé v histórii našej doby.

 

Relikvie z hory Kailáš

Ringsely sa objavujú nielen v pozostatkoch spopolnených lámov, ale občas sa objavujú aj zo svätých predmetov, sôch alebo priestorov. V roku 2004 nám darovali tibeťania prichádzajúci z hory Kailáš takéto ringsely tiež.

 

Ringsely dlhého života J.S. Dalajlámu

V 2006 roku boli v indickom mestečku Dharamsala, v sídle J.S Dalajlámu, vykonávané modlitby pre dlhý život J.S. Po ukončení niekoľko dňových rituálov J.E. Khensur Rinpoče zo Šimly, zobral do svojho kláštora zopár kúskov obetných gulôčok z campy, ktoré boli uložené vo svätyni kláštora. Po troch rokoch Khensur Rinpoče po prvýkrát zbadal zázračne množenie sa relikví z campových guličiek. V apríli 2009 pri príležitosti svojej prvej návštevy Slovenska daroval tieto zázračným spôsobom vzniknuté ringsely nášmu centru.